Уредување и нови содржини во дворот на горното школо

На иницијатива на „Комуна“ се уредува дворот на горната училишна зграда „Никола Карев“, а ќе бидат поставени и содржини за младите. „Ова место во минатото беше место за спортски активности…

Краткотраен прекин на вода, инсталација на нов приклучок

Почитувани граѓани, Инсталираме нов приклучок на вода. Заради тоа краткотраен прекин на вода ќе имаат хотелите и дел од домаќинствата од следните улици: Тодор ПроескиМише ЕфтимКоча МиленкуПиту ГулиПартизанскаНикола КаревМанчу Матак…

Активности во Борино – реконструкција на водоводна линија

ЈП „Комуна“ Крушево продолжува со работа во с. Борино. Денес активностите на терен кои се однесуваат на реконструкција на водоводна линија. Линијата е во должина од околу 100 метри, а…

Отстранување на контејнери на Киро Фетак

„Комуна“ го продолжува процесот на отстранување на контејнери и нивна замена со корпи за домаќинства. Оваа активност Комуна ја започна уште пред неколку месеци после проценките дека просторот околу контејнерите…

Реконструкција на водоводна линија и поставување одводни цевки во с. Борино

Во с. Борино ЈП „Комуна“ работи на реконструкција на водоводна линија во должина од околу 100 метри и се поставуваат одводни цевки. Иако, оваа активност ја спроведува претпријатието цевките се…

Тампонирање пристапни патеки во Јакреново

„Комуна“ е на терен во с. Јакреново каде работи на тампонирање на пристапни патеки. Со оваа активност се овозможува полесен, поефикасен пристап и движење на граѓаните. „Ова е една од…

Прекин на вода во хотелската зона и делови од улици

Почитувани, Недостаток на вода во текот на денот имаат хотелите и делови од подолу наведените улици. Причината за прекинот е работа на дефект. Томе НиклеМише ЕфтимНикола КаревНико ДоагаТодор Проески.

Расчистување на уште една мини дива депонија

Продолжуваат активностите за расчистување на мини диви депонии. Денес се работи на влезот на градот или местото познато како „Стара бензиска“. Овие активности се во рамки на долгорочна планска работа…

Се работи на дефекти, моментален прекин на вода на 3 улици

Почитувани, Службите на „Комуна“ работат на три дефекти во моментов кои предизвикуваат прекин на вода во домаќинствата на следните улици: Питу Гули Партизанска Коча Миленку Веднаш по разрешувањето на овие…

Прекин на вода заради премостување на линија

ЈП „Комуна“ Крушево работи на премостување на линија, меѓу другото, и со оглед на тоа прекин на вода ќе имаат следните делови од град Крушево: Хотелска зонаСОУ „Наум Наумовски Борче“Делови…

ЈП „Комуна“ - Крушево