Водата да се преврива пред користење

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуна“ во недела, 10.01.2021г., ги извести граѓаните водата да се преврива пред користење. Водата може да биде заматена заради поголема издашност на изворите на водоснабдителниот…

ЈП „Комуна“ - Крушево