Краткотраен прекин на водоснабдување на средно високи зони од градот

Краткотраен прекин на вода ќе имаат домаќинствата од средно високи зони во град Крушево, односно делови од подолу наведените улици: Тодор ПроескиТоме НиклеКиро ФетакНикола КаревМише ЕфтимКоча МиленкуМанчу МатакПартизанскаПиту Гули

ЈП „Комуна“ - Крушево