Косење во центарот на градот

Денес ЈП „Комуна“ работи на косење во центарот на град Крушево. Се опфатија градскиот парк, околината на црквата Св. Никола и дел од главната сообраќајница. „Комуна“ ќе продолжи со тековни…

ЈП „Комуна“ - Крушево