Пристапни патеки на неколку улици, активности во тек

ЈП „Комуна“ Крушево продолжува со активности за тековно одржување, санација и оспособување на пристапни патеки. Дел од патеките на кои се работи се однесуваат на лица со посебни потреби и…

ЈП „Комуна“ - Крушево