Намален притисок и повремени недостатоци на вода – работиме на проблемот со помош на партнери

Почитувани граѓани, Изминатите денови се забележува намален притисок на вода и повремени недостатоци во домаќинства од делови од улиците Нико Доага и Ќиро Фетак. Изворот на овој проблем за ЈП…

Започнува санација на дел од ул. Таќа Бербер

Од денес се работи на санација и тековно одржување на дел од улица Таќа Бербер. Оваа улица беше видно оштетена и тешко проодна и оттука потребата оваа улица иако со…

ЈП „Комуна“ - Крушево