ВД директорката на 4-та седница на советот, 4 точки за „Комуна“

ВД директорката Станка Ефремова Трајкоска учествува во денешната работа на советот на општина Крушево на која 4 точки се однесуваат на делокругот на работа на ЈП „Комуна“ Крушево: Предлог-решение за…

ЈП „Комуна“ - Крушево