„Комуна“ ја преполови загубата, позитивни финансиски текови

Во првите 9 месеци од 2021-ва година „Комуна“ забележува позитивни текови по однос на трошоци, наплата и намалување на загубата споредено со првите 9 месеци од минатата година. Финансискиот извештај…

ЈП „Комуна“ - Крушево