Заменети неколку контејнери, посебен отвор за фрлање на отпад

Неколку од старите контејнери се веќе заменети, а на дел од нив е поставен посебен отвор за попрактично и похигиенско фрлање на отпадот. Посебниот отвор на контејнерот ќе овозможи поефикасно…

ЈП „Комуна“ - Крушево