„Комуна“ ќе врши интервенција на резервоар, прекин на вода додека трае операцијата

Почитувани, Ќе вршиме интервенција на вентил на главен резервоар за вода. Додека трае операцијата прекин на вода ќе имаат делови од следните улици: Томе НиклеМише ЕфтимТаќа БерберКоча МиленкуПартизанскаПиту ГулиМанчу МатакЌиро…

ЈП „Комуна“ - Крушево