Приходите се зголемуваат, трошоците се намалуваат – годишна сметка на „Комуна“

Годишната сметка на ЈП „Комуна“ Крушево покажува зголемени приходи и намалени трошоци и тоа во период на инфлација. На 10-тата седница на советот на општина Крушево се усвои годишната сметка…

ЈП „Комуна“ - Крушево