Се отстранува дефект во с. Борино

Денес, 28.05.2022г., ЈП „Комуна“ Крушево работи на отстранување на дефект на водоводна линија во с. Борино. Тековно претпријатието и денес работи на редовните обврски.

ЈП „Комуна“ - Крушево