Две важни информации за граѓаните

Почнувајќи од утре, 01.06.2022г. отпадот од домаќинствата и контејнерите ќе се собира од 5 часот наутро. ЈП „Комуна“ Крушево бара од граѓаните корпите да ги постават на видно место до…

ЈП „Комуна“ - Крушево