„Комуна“ го уредува просторот пред црквата Св. Троица, активно учество во реконструкција на улица Питу Гули

ЈП „Комуна“ Крушево продолжува ао активности поврзани со реконструкција на дел од улица Питу Гули. Денес се работи на уредување на просторот пред црквата Св. Троица. Со овие активности покрај…

ЈП „Комуна“ - Крушево