Ископ на шахти во Саждево, граѓаните да набават водомери

ЈП „Комуна“ Крушево започна со ископ на шахти во с. Саждево со што ќе се овозможи поставување на водомери во домаќинствата. Претпријатието ги повикува граѓаните на ова населено место да…

Прекин на вода до 12 часот

Почитувани, Денес (22.06.2022) до 12 часот ќе има прекин на вода во центарот на Крушево и улиците кои се поврзуваат со центарот, детската градина, здравствен дом и делови од следните…

ЈП „Комуна“ - Крушево