Комуна работи на одвод, санација на улица и активности во селата

ЈП „Комуна“ Крушево денес работи на неколку тековни активности и надминување на проблеми. Се работи на санација на улица, одвод на улица Питу Гули, а службите се активни и по…

ЈП „Комуна“ - Крушево