Ново теренско возило за Комуна

Со новото теренско возило за „Комуна“ работата на претпријатието ќе стане поекономична, додека услугите кон граѓаните ќе се подобрат. Со оваа теренско возило претпријатието ќе може брзо, полесно и поекономично…

ЈП „Комуна“ - Крушево