Комуна во Саждево: Оспособување пат и чистење на диви депонии

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуна“ денес е во с. Саждево каде што се работи на расчистување на мини диви депонии и оспособување на пат до земјоделски површини. Акцијата за…

Продолжува чистењето на диви депонии, Комуна започнува кампања за јавната чистота

Јавното претпријатие „Комуна“ Крушево продолжува со чистењето на диви депонии и отпочнува кампања за подигнување на свеста за одржување на чистотата. Исчистена е мала дива депонија во близина на Крушевско…

ЈП „Комуна“ - Крушево