Неколку години намален притисок на вода се решава денес

Реконструкција на водоводна линија

Ул. Томе Никле

Заради намален притисок на вода во повеќе домаќинства на улица Томе Никле „Комуна“ врши реконструкција на водоводна линија со цел надминување на овој проблем кој се провлекува со години.

„Со години повеќе домаќинства од овој дел се соочува со намалена издашност и послаб притисок на вода во споредба со останатите домаќинства од градот. За да го решиме овој долгогодишен проблем на сограѓаните овие денови вработените во „Комуна“ ќе работат на овој проблем.“, изјави ВД директорката на ЈП „Комуна“ Крушево Станка Ефремова Трајкоска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево