Косење во центарот на градот

Денес ЈП „Комуна“ работи на косење во центарот на град Крушево. Се опфатија градскиот парк, околината на црквата Св. Никола и дел од главната сообраќајница.

„Комуна“ ќе продолжи со тековни активности на одржување на јавните површини и во наредниот период.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево