Косење и тековно одржување, интензивирање на активностите пред Илинден

Пат кон Слива

Вчера и денес се работи на тековно одржување на улиците и патиштата со косење. Механизацијата која „Комуна“ ја поседува овозможува брзо и ефикасно отстранување на израсната трева покрај патиштата.

Оваа активност е дел од тековните обврски на претпријатието, но активностите се интензивираат во очи на големиот празник Илинден. Вчера и денес се работи на патот кој води до споменикот Слива.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево