Пристапни патеки на неколку улици, активности во тек

Пристапна патека

Ул. Мише Ефтим

ЈП „Комуна“ Крушево продолжува со активности за тековно одржување, санација и оспособување на пристапни патеки. Дел од патеките на кои се работи се однесуваат на лица со посебни потреби и овозможување на пристап до нивните домови.

Денес се комплетираше патека на улицата Мише Ефтим, а претходно се работеше на Нико Доага. И во периодот што следи „Комуна“ ќе продолжи со активности од овој тип.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево