Тампонирање пристапни патеки во Јакреново

Јакреново

Пристапен пат

„Комуна“ е на терен во с. Јакреново каде работи на тампонирање на пристапни патеки. Со оваа активност се овозможува полесен, поефикасен пристап и движење на граѓаните.

„Ова е една од тековните активности кои ги практикуваме и во градот и во населените места. Оспособувањето на нови пристапни патеки и санацијата на постоечките е со цел да обезбедиме полесно движење и секако поубав изглед на овие делови од општината. Покрај редовните активности и во наредниот период ќе продолжиме со спроведување на овие работи.“, изјави ВД директорката на ЈП „Комуна“ Крушево Томе Христоски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево