Краткотраен прекин на вода, инсталација на нов приклучок

Почитувани граѓани,

Инсталираме нов приклучок на вода. Заради тоа краткотраен прекин на вода ќе имаат хотелите и дел од домаќинствата од следните улици:

Тодор Проески
Мише Ефтим
Коча Миленку
Питу Гули
Партизанска
Никола Карев
Манчу Матак

Благодариме на разбирањето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево