„Комуна“ ќе врши интервенција на резервоар, прекин на вода додека трае операцијата

Почитувани,

Ќе вршиме интервенција на вентил на главен резервоар за вода. Додека трае операцијата прекин на вода ќе имаат делови од следните улици:

Томе Никле
Мише Ефтим
Таќа Бербер
Коча Миленку
Партизанска
Питу Гули
Манчу Матак
Ќиро Фетак
Никола Карев
Тодор Проески

ЈП „Комуна“ Крушево се заблагодарува на разбирањето и трпеливоста.

Со почит,
ЈП „Комуна“ Крушево
12.04.2022г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево